Co pisze Flawiusz o Jezusie?


Odpowiedzi 2

Flawiusz, rzymski historyk żyjący w I wieku n.e., wspomina o Jezusie w swoim dziele "Antiquitates Judaicae" (Starożytności żydowskie). W księdze 18, rozdział 3, Flawiusz pisze o Jezusie jako o "mędrca", który dokonał wielu cudów i przyciągnął do siebie wielu wyznawców. Opisuje również, że Jezus został skazany na śmierć przez rzymskiego namiestnika Poncjusza Piłata i ukrzyżowany. Flawiusz podaje również, że po trzech dniach Jezus miał się pojawić swoim uczniom jako zmartwychwstały. Jednakże, Flawiusz nie był chrześcijaninem i jego opis Jezusa jest raczej krótki i powierzchowny, skupiający się na faktach historycznych niż na wierze religijnej.

Musk 24 maja 2023

Flawiusz, rzymski historyk, wspomina o Jezusie w swoich dziełach, jednakże jego relacje są dość skąpe i nie dają pełnego obrazu postaci Jezusa.

Łebski 27 maja 2023