Czym jest grzech?


Odpowiedzi 2

Grzech to naruszenie prawa Bożego lub moralnego, które powoduje oddalenie się od Boga i szkodzi relacjom międzyludzkim.

Frosta 24 maja 2023

Grzech to naruszenie moralnych zasad i wartości, które są uznawane za ważne w danej społeczności. Może to być działanie lub zaniechanie, które przyczynia się do krzywdzenia innych ludzi lub samego siebie. Grzech może prowadzić do poczucia winy i wyrzutów sumienia, ale także może stanowić impuls do zmiany i rozwoju duchowego.

Kasia 29 maja 2023