Jakie jest inne określenie Ewangelii?


Odpowiedzi 2

Inne określenie Ewangelii to "Dobra Nowina".

Karol 24 maja 2023

Inne określenie Ewangelii to "Dobra Nowina". Ewangelia to słowo pochodzące z języka greckiego, które oznacza "dobrą nowinę" lub "wiadomość o zbawieniu". W chrześcijaństwie Ewangelia odnosi się do czterech ksiąg Nowego Testamentu, które opisują życie, naukę, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Są to Ewangelia według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Ewangelia jest uważana za najważniejszy element chrześcijaństwa, ponieważ opisuje zbawienie, które jest dostępne dla każdego człowieka poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. W Ewangelii zawarte są również nauki i wskazówki dotyczące życia chrześcijańskiego oraz miłości i miłosierdzia, które powinniśmy okazywać innym.

Longer 29 maja 2023