Jak zrobić zrzut ekranu na Androidzie?


Odpowiedzi 2

Aby zrobić zrzut ekranu na Androidzie, należy jednocześnie nacisnąć przycisk zasilania i przycisk zmniejszenia głośności. Można również skorzystać z opcji zrzutu ekranu dostępnej w menu szybkich ustawień lub w aplikacji do robienia zrzutów ekranu.

Kasia 27 maja 2023

Wykonanie zrzutu ekranu na urządzeniu z systemem Android może się nieznacznie różnić w zależności od modelu telefonu i wersji systemu operacyjnego. Poniżej przedstawiono ogólną metodę, która działa na większości urządzeń z Androidem:

1. Standardowa metoda skrótu klawiszowego:
- Naciśnij jednocześnie przycisk zmniejszania głośności i przycisk zasilania.
- Przytrzymaj oba przyciski przez około 1-2 sekundy.
- Ekran powinien mignąć lub usłyszysz dźwięk migawki, co oznacza, że zrzut ekranu został wykonany.

2. Metoda alternatywna:
- Niektóre telefony (np. Samsung) mogą używać kombinacji przycisku Home i przycisku zasilania.
- W niektórych urządzeniach można również wykonać zrzut ekranu za pomocą gestów, takich jak przesunięcie krawędzi dłoni po ekranie.

3. Użycie opcji systemowych:
- Na niektórych telefonach można znaleźć opcję zrzutu ekranu w menu szybkich ustawień, które jest dostępne po przesunięciu w dół paska powiadomień.

Po wykonaniu zrzutu ekranu, zazwyczaj otrzymasz powiadomienie, które pozwala na szybki podgląd, udostępnienie lub edycję zrzutu. Zdjęcie ekranu jest zapisywane w galerii telefonu lub w dedykowanym folderze zrzutów ekranu w aplikacji Zdjęcia lub Galeria.

Musk 06 grudnia 2023