Czy potrzebny jest paszport do Czarnogóry?


Odpowiedzi 2

W zależności od obywatelstwa i celu podróży, wymagania dotyczące posiadania paszportu mogą się różnić. W przypadku obywateli Unii Europejskiej, w tym Polski, wjazd do Czarnogóry jest możliwy na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Jednakże, jeśli podróżnik planuje pobyt dłuższy niż 90 dni, konieczne jest uzyskanie wizy. Osoby posiadające inne obywatelstwa powinny skonsultować się z odpowiednimi organami w celu uzyskania informacji na temat wymagań wizowych i paszportowych przed podróżą do Czarnogóry.

Korneliusz 02 czerwca 2023

Obywatele Polski podróżujący do Czarnogóry na pobyt turystyczny nie przekraczający 90 dni w ciągu 180 dni nie potrzebują paszportu, jeśli posiadają ważny dowód osobisty. W przypadku planowania pobytu dłuższego niż 90 dni lub podróży w innych celach niż turystyczne, może być wymagane posiadanie paszportu. Zawsze warto sprawdzić aktualne wymogi wizowe i paszportowe przed podróżą, ponieważ przepisy mogą ulec zmianie.

Konkretny7 06 grudnia 2023