Skąd wiemy, czy Bóg istnieje?


Odpowiedzi 1

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ kwestia istnienia Boga jest kwestią wiary i filozofii, a nie nauki. Każdy człowiek musi samodzielnie zbadać dowody i argumenty na rzecz istnienia lub nieistnienia Boga i podjąć własną decyzję.

Łebski 29 maja 2023