Co odróżnia chrześcijaństwo od innych religii?


Odpowiedzi 1

Chrześcijaństwo wierzy w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego i Zbawiciela, co odróżnia je od innych religii, które mają inne przekonania na temat Boga i zbawienia.

Frosta 24 maja 2023