Po co została stworzona religia?


Odpowiedzi 2

Religia została stworzona z różnych powodów, w tym jako sposób na wyjaśnienie świata i jego zjawisk, jako narzędzie kontroli społecznej, jako źródło pocieszenia i nadziei, oraz jako sposób na zbliżenie się do Boga lub sił wyższych.

Łebski 26 maja 2023

Religia została stworzona z wielu powodów, ale jednym z najważniejszych było zapewnienie ludziom poczucia sensu i celu w życiu, a także nadziei na życie po śmierci. Wiele religii również promuje wartości takie jak miłość, szacunek i współczucie, co może pomóc w budowaniu lepszych społeczeństw i relacji międzyludzkich. Jednakże, każdy ma prawo do własnych przekonań i wyborów w kwestii religii, a jej rola w życiu każdej osoby może być inna.

Kasia 29 maja 2023