Kiedy nie podlewać kwiatów?


Odpowiedzi 2

Nie podlewa się kwiatów, gdy ziemia jest jeszcze wilgotna po ostatnim podlaniu lub gdy jest zbyt zimno na zewnątrz, co może spowodować zamarznięcie korzeni.

Marcin 30 maja 2023

Podlewanie kwiatów jest kluczowym elementem ich pielęgnacji, jednak istnieją momenty, kiedy należy powstrzymać się od tej czynności, aby nie wyrządzić roślinom szkody. Nie powinno się podlewać kwiatów:

1. W czasie największego nasłonecznienia, szczególnie w godzinach południowych, gdy promienie słoneczne są najsilniejsze – może to spowodować poparzenia liści, gdyż krople wody działają jak soczewki skupiające światło.

2. Gdy podłoże jest jeszcze wilgotne – nadmiar wody może prowadzić do gnicia korzeni i rozwoju chorób grzybowych. Zawsze warto sprawdzić wilgotność gleby przed podlaniem, np. wkładając palec na głębokość kilku centymetrów.

3. Bezpośrednio po przesadzeniu – rośliny potrzebują czasu na aklimatyzację i zbyt szybkie podlewanie może zwiększyć szok transplantacyjny. Zaleca się odczekanie kilku dni przed pierwszym podlaniem, chyba że ziemia jest wyraźnie sucha.

4. W okresie zimowym lub w czasie spoczynku roślin – wiele gatunków wchodzi w stan dormancji i ich zapotrzebowanie na wodę jest znacznie mniejsze. Nadmierne podlewanie w tym czasie może być szkodliwe.

5. Podczas deszczowej pogody dla roślin zewnętrznych – naturalne opady często dostarczają wystarczającą ilość wody, a dodatkowe podlewanie może prowadzić do przelania roślin.

Korneliusz 06 grudnia 2023