Z jakiego drewna był krzyż Jezusa?


Odpowiedzi 1

Nie ma żadnych naukowych dowodów na to, z jakiego drewna był wykonany krzyż, na którym ukrzyżowano Jezusa. W Biblii nie ma również żadnych informacji na ten temat. Istnieją różne teorie i przypuszczenia na ten temat, ale nie ma na nie wystarczających dowodów naukowych.

Musk 24 maja 2023