W którym roku żył Noe?


Odpowiedzi 1

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ Noe jest postacią biblijną, a nie historyczną. Zgodnie z Biblią, Noe żył przed potopem, który miał miejsce około 4 000 lat temu. Jednakże, nie ma żadnych konkretnych dowodów naukowych na to, że taki potop faktycznie miał miejsce. Ponadto, wiele osób uważa, że historia Noego jest raczej mitem niż faktem historycznym. W związku z tym, nie można precyzyjnie określić roku, w którym Noe miał żyć.

Musk 12 września 2023