Jaka jest różnica między żalem Piotra a żalem Judasza?


Odpowiedzi 1

Obie postacie doświadczyły żalu, ale istotna różnica między nimi polega na tym, że Piotr przeżył swoje zdradzenie i złożył pokutę, podczas gdy Judasz zdecydował się na samobójstwo. Piotr miał nadzieję na przebaczenie i odkupienie, podczas gdy Judasz stracił wiarę w siebie i w Boga.

Kasia 11 lipca 2023