W którym roku Maria Skłodowska-Curie ukończyła szkołę?


Odpowiedzi 2

Nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie, ponieważ Maria Skłodowska-Curie ukończyła wiele szkół w różnych latach. Można jednak podać, że w 1893 roku ukończyła studia na Sorbonie w Paryżu, zdobywając tytuł magistra nauk przyrodniczych.

Łebski 12 września 2023

Maria Skłodowska-Curie, znana również jako Marie Curie, ukończyła szkołę średnią w Warszawie w 1883 roku. Była to tzw. "Szkoła na Krzemieniu", nieoficjalna i tajna instytucja edukacyjna działająca w ramach tzw. "Uniwersytetu Latającego", który umożliwiał kobietom dostęp do edukacji w czasach, gdy zaborcy rosyjscy ograniczali możliwości edukacyjne dla Polaków, zwłaszcza dla kobiet. Po ukończeniu szkoły średniej Maria Skłodowska-Curie przeniosła się do Paryża, gdzie kontynuowała swoją edukację na Uniwersytecie Paryskim, znanym również jako Sorbona, i gdzie ostatecznie stała się jedną z najbardziej znanych naukowców w historii.

Frosta 30 listopada 2023