Kiedy zmarł ostatni apostoł?


Odpowiedzi 2

Ostatni apostoł, który zmarł, to św. Jan Ewangelista, który zmarł w wieku około 100 lat w Efezie w Azji Mniejszej, prawdopodobnie około 100 roku naszej ery. Jednakże, istnieją różne teorie i kontrowersje wśród historyków i teologów dotyczące dokładnej daty jego śmierci oraz czy faktycznie był on ostatnim żyjącym apostołem. Niektórzy uważają, że apostołowie Tomasz, Bartłomiej i Mateusz również mogli żyć dłużej niż Jan, ale brak jest na to konkretnych dowodów. W każdym razie, dla chrześcijan, apostołowie są uważani za ważnych świadków życia i nauczania Jezusa Chrystusa, którzy przekazali swoją wiarę i przesłanie dalej, a ich dziedzictwo pozostaje ważnym elementem chrześcijańskiej tradycji i kultury.

Korneliusz 29 maja 2023

Ostatni apostoł, który zmarł, to św. Jan Ewangelista. Zgodnie z tradycją chrześcijańską, zmarł on około 100 roku n.e. w Efezie, gdzie spędził większość swojego życia.

Św. Jan był jednym z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa i uważany jest za autora jednego z czterech Ewangelii Nowego Testamentu oraz kilku listów, które są częścią Nowego Testamentu.

Jego życie i działalność były związane z rozwojem wczesnego chrześcijaństwa. Był świadkiem życia i nauki Jezusa, a po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, kontynuował misję głoszenia Ewangelii i zakładania nowych wspólnot chrześcijańskich.

Św. Jan był także autorem Apokalipsy, czyli Objawienia św. Jana, które jest ostatnią księgą Nowego Testamentu i opisuje wizje końca świata i ostatecznego zwycięstwa dobra nad złem.

Jego śmierć jest opisywana w różny sposób przez różne źródła. Według jednej z legend, miał zostać wrzucony do wrzącej oliwy, ale cudem ocalał. Według innej, miał zostać skazany na wygnanie na wyspę Patmos, gdzie napisał Apokalipsę, a po powrocie do Efezu zmarł z przyczyn naturalnych.

Nie ma jednak pewności co do dokładnych okoliczności jego śmierci. Wiadomo jedynie, że zmarł jako starszy człowiek, będąc ostatnim żyjącym apostołem.

Longer 26 maja 2023