Kiedy zmarł ostatni król Polski?


Odpowiedzi 1

Ostatnim królem Polski był Stanisław August Poniatowski, który zmarł 12 lutego 1798 roku w Petersburgu, Rosja. Jednakże, warto zauważyć, że Polska utraciła swoją niepodległość w wyniku rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię w latach 1772, 1793 i 1795, co ostatecznie doprowadziło do likwidacji monarchii polskiej. W związku z tym, termin "ostatni król polski" może być rozumiany w różny sposób, w zależności od kontekstu i perspektywy historycznej.

Korneliusz 29 maja 2023