Jaki organ przejął władzę po rewolucji październikowej?


Odpowiedzi 2

Po rewolucji październikowej władzę przejął Rząd Radziecki, który był rządem bolszewickim pod przewodnictwem Włodzimierza Lenina.

Łebski 29 maja 2023

Po rewolucji październikowej władzę w Rosji przejęła Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR) pod przywództwem Włodzimierza Lenina.

Konkretny7 24 maja 2023