Jakie są cechy osoby, która irytuje?


Odpowiedzi 1

Irytującymi cechami osoby mogą być np. brak empatii, arogancja, nadmierna gadatliwość, niegrzeczność, brak szacunku dla innych, negatywne nastawienie czy brak umiejętności słuchania.

Karol 27 maja 2023