Czy da się nie mieć snów?


Odpowiedzi 1

Tak, istnieją pewne stany medyczne lub farmakologiczne, które mogą wpłynąć na brak snów, ale zazwyczaj sen jest naturalnym procesem fizjologicznym i trudno go całkowicie uniknąć.

Łebski 01 czerwca 2023