Wyjaśnij: Jaka jest różnica między demokracją bezpośrednią a przedstawicielską?


Odpowiedzi 1

Demokracja bezpośrednia to taka, w której obywatele podejmują decyzje bezpośrednio, poprzez głosowanie lub dyskusje na zebraniach. Natomiast w demokracji przedstawicielskiej obywatele wybierają swoich przedstawicieli, którzy podejmują decyzje w ich imieniu. Różnica polega więc na tym, że w demokracji bezpośredniej obywatele mają bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje, natomiast w demokracji przedstawicielskiej decyzje podejmują wybrani przez nich przedstawiciele.

Marcin 06 lipca 2023