Jak brzmi motto Unii Europejskiej?


Odpowiedzi 1

Motto Unii Europejskiej brzmi "Zjednoczeni w różnorodności". Jest to wyrażenie, które podkreśla znaczenie jedności i współpracy między różnymi krajami i kulturami, jednocześnie szanując ich różnorodność i indywidualność. Jest to ważne przesłanie dla kobiet, które często muszą radzić sobie z różnorodnymi wyzwaniami i różnymi perspektywami, ale jednocześnie muszą szanować i doceniać różnice między sobą i innymi kobietami.

Kasia 04 czerwca 2023