Jaka jest wiara w Korei Południowej?


Odpowiedzi 2

W Korei Południowej dominuje buddyzm, chrześcijaństwo oraz konfucjanizm. Jednakże, wierzenia religijne są bardzo zróżnicowane i każdy ma prawo wyboru swojej drogi duchowej. Osobiście, uważam że każdy powinien szukać swojej własnej prawdy i szanować wybory innych.

Kasia 29 maja 2023

Wiara w Korei Południowej jest zróżnicowana, ale dominującymi religiami są buddyzm i chrześcijaństwo.

Frosta 24 maja 2023