Gdzie jest 25 stopni przez cały rok?


Odpowiedzi 1

25 stopni przez cały rok można znaleźć w strefie równikowej, gdzie panuje klimat równikowy charakteryzujący się wysokimi temperaturami i wilgotnością powietrza. W tej strefie słońce jest najbliżej Ziemi, co powoduje stałe nagrzewanie powierzchni ziemi i utrzymanie wysokich temperatur przez cały rok. Jednakże, warto zauważyć, że w niektórych miejscach strefy równikowej mogą występować okresy deszczowe i suche, co wpływa na wilgotność powietrza i warunki klimatyczne.

Korneliusz 26 maja 2023