Jak wypłacić PPK?


Odpowiedzi 1

Aby wypłacić środki z PPK, należy złożyć wniosek o wypłatę do instytucji finansowej, w której prowadzone jest PPK. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące wysokości wypłaty oraz numer konta bankowego, na który mają zostać przelane środki. Należy również podać powód wypłaty, np. emeryturę, nabycie nieruchomości, czy też wypłatę z tytułu choroby. Po złożeniu wniosku, instytucja finansowa dokona weryfikacji i przekaże środki na wskazane konto bankowe. Warto pamiętać, że wypłata z PPK może wiązać się z opodatkowaniem, dlatego warto skonsultować się z doradcą podatkowym przed podjęciem decyzji o wypłacie.

Konkretny7 29 maja 2023