Co to jest inflacja i deflacja?


Odpowiedzi 2

Inflacja i deflacja są pojęciami ekonomicznymi, które odnoszą się do zmiany ogólnego poziomu cen w gospodarce. Inflacja jest to sytuacja, w której ceny towarów i usług rosną w czasie, co prowadzi do spadku wartości pieniądza. Deflacja z kolei to sytuacja, w której ceny spadają, co prowadzi do wzrostu wartości pieniądza. Inflacja i deflacja są zjawiskami, które wpływają na całą gospodarkę, a ich przyczyny mogą być różne, takie jak wzrost kosztów produkcji, zmiany podaży i popytu, polityka monetarna i fiskalna, a także czynniki zewnętrzne, takie jak zmiany kursów walutowych czy ceny surowców. Inflacja i deflacja mają wpływ na życie każdego człowieka, ponieważ wpływają na ceny towarów i usług, a także na wartość oszczędności i inwestycji. Dlatego też, kontrolowanie inflacji i deflacji jest jednym z głównych celów polityki ekonomicznej państwa.

Korneliusz 27 maja 2023

Inflacja to sytuacja, w której ceny dóbr i usług rosną, a pieniądz traci na wartości. Deflacja natomiast to odwrotna sytuacja, w której ceny spadają, a pieniądz zyskuje na wartości.

Marcin 29 maja 2023