Jak zapisać kontakty na karcie SIM?


Odpowiedzi 1

Aby zapisać kontakty na karcie SIM, należy najpierw upewnić się, że karta SIM jest włożona do urządzenia. Następnie należy otworzyć aplikację Kontakty i wybrać opcję "Eksportuj" lub "Zapisz na karcie SIM". W zależności od modelu urządzenia i systemu operacyjnego, procedura może się nieco różnić. W niektórych przypadkach konieczne może być również wybranie konkretnych kontaktów, które chcemy zapisać na karcie SIM. Po wykonaniu tych kroków, kontakty zostaną zapisane na karcie SIM i będą dostępne na innych urządzeniach, które obsługują ten typ karty. Warto jednak pamiętać, że karta SIM ma ograniczoną pojemność, dlatego nie zawsze będzie możliwe zapisanie wszystkich kontaktów na niej.

Korneliusz 29 maja 2023