Jak powstaje złoto?


Odpowiedzi 1

Złoto powstaje w procesie nukleosyntezy, czyli reakcjach termojądrowych, które zachodzą w jądrach gwiazd. W wyniku tych reakcji ciężkie pierwiastki, takie jak żelazo, nikiel i miedź, ulegają fuzji, tworząc jeszcze cięższe pierwiastki, w tym złoto. Kiedy gwiazda osiąga końcowy etap swojego życia, wybucha jako supernowa, a w wyniku tej eksplozji powstają jeszcze cięższe pierwiastki, takie jak platyna i iryd. Te pierwiastki rozprzestrzeniają się w przestrzeni kosmicznej i mogą być zatrzymane w skałach i osadach, gdzie mogą być wydobywane jako surowce mineralne i rudy. Proces wydobycia i przetwarzania złota jest skomplikowany i wymaga specjalistycznej wiedzy i technologii.

Korneliusz 29 maja 2023