Czy cisza w związku jest dobra?


Odpowiedzi 1

Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników, takich jak indywidualne preferencje i potrzeby partnerów, kontekst sytuacji oraz jakość komunikacji między nimi. Cisza w związku może być korzystna, jeśli jest to wynik świadomej decyzji o potrzebie czasu dla siebie, refleksji i samorozwoju. Jednakże, jeśli cisza jest wynikiem braku komunikacji, unikania trudnych tematów lub ignorowania potrzeb drugiej osoby, może prowadzić do pogorszenia relacji, wzrostu niezrozumienia i frustracji. Dlatego ważne jest, aby partnerzy byli w stanie otwarcie rozmawiać o swoich potrzebach i oczekiwaniach, a cisza była jedynie elementem zdrowej dynamiki związku, a nie jego szkodliwym aspektem.

Korneliusz 24 maja 2023