Gdzie nigdy nie pada śnieg?


Odpowiedzi 1

Na Ziemi istnieją miejsca, gdzie nigdy nie pada śnieg. Jednym z takich miejsc jest Antarktyda, która jest najsuchszym kontynentem na Ziemi. W Antarktydzie opady są bardzo rzadkie i wynoszą zaledwie kilka centymetrów rocznie. Ponadto, temperatura na Antarktydzie jest tak niska, że woda zamarza i nie ma możliwości wystąpienia opadów w postaci śniegu.

Innym miejscem, gdzie nigdy nie pada śnieg, są pustynie, takie jak Sahara czy Atakama. W tych miejscach opady są bardzo rzadkie, a kiedy już się pojawiają, to zazwyczaj są to krótkotrwałe burze piaskowe lub deszcze. W takich warunkach śnieg nie ma szansy się utrzymać.

Wreszcie, na wysokościach powyżej 4 500 metrów nad poziomem morza, w górach tropikalnych, takich jak Andy czy Himalaje, również nie pada śnieg. W tych miejscach temperatura jest zbyt wysoka, a powietrze zbyt suche, aby mogło dojść do opadów śniegu.

Podsumowując, istnieją miejsca na Ziemi, gdzie nigdy nie pada śnieg, takie jak Antarktyda, pustynie czy góry tropikalne. Są to miejsca o bardzo specyficznych warunkach klimatycznych, które uniemożliwiają wystąpienie opadów w postaci śniegu.

Longer 26 maja 2023