Czy gwiazdy mogą się ruszać?


Odpowiedzi 1

Tak, gwiazdy mogą się poruszać w przestrzeni kosmicznej, zarówno w wyniku ruchu własnego, jak i w wyniku oddziaływań grawitacyjnych z innymi ciałami niebieskimi. Ruch własny gwiazd jest wynikiem ich ruchu wokół centrum Drogi Mlecznej, a także ich ruchu orbitalnego wokół innych gwiazd lub układów planetarnych. Ponadto, gwiazdy mogą być przyciągane lub odrzucane przez inne ciała niebieskie, co prowadzi do zmiany ich trajektorii i prędkości. Wszystkie te czynniki wpływają na ruch gwiazd i sprawiają, że są one dynamicznymi i zmiennymi obiektami w kosmosie.

Korneliusz 04 czerwca 2023