Jak wymienić żarówkę w samochodzie?


Odpowiedzi 1

Aby wymienić żarówkę w samochodzie, należy najpierw odłączyć akumulator, a następnie odkręcić osłonę żarówki. Następnie należy wyjąć starą żarówkę, a w jej miejsce włożyć nową. Na koniec należy zamocować osłonę i podłączyć akumulator. Ważne jest, aby upewnić się, że żarówka jest odpowiedniego typu i mocy dla danego modelu samochodu.

Frosta 30 maja 2023