Czy do kiełkowania nasion potrzebne jest światło?


Odpowiedzi 2

Odpowiedź na to pytanie zależy od rodzaju nasion, ponieważ niektóre nasiona potrzebują światła do kiełkowania, a inne nie. Nasiona, które wymagają światła, nazywane są nasionami fotoblastycznymi, podczas gdy nasiona, które nie potrzebują światła, nazywane są nasionami skotoblastycznymi.

Nasiona fotoblastyczne kiełkują tylko wtedy, gdy są wystawione na światło. Światło jest dla nich sygnałem, że warunki są odpowiednie do kiełkowania. Nasiona te mają specjalne białka, zwane fitochromami, które reagują na światło i uruchamiają proces kiełkowania. Przykładem nasion fotoblastycznych są nasiona niektórych gatunków roślin, takich jak marchew, sałata, rzodkiewka czy fasola.

Nasiona skotoblastyczne kiełkują bez potrzeby światła. Są one wrażliwe na inne czynniki, takie jak temperatura, wilgotność i tlen. Nasiona te mają w sobie wystarczającą ilość składników odżywczych, aby rozpocząć proces kiełkowania, bez potrzeby dodatkowego sygnału w postaci światła. Przykładem nasion skotoblastycznych są nasiona niektórych gatunków roślin, takich jak zboża, groch czy fasola.

Warto jednak zaznaczyć, że niektóre nasiona mogą kiełkować zarówno w świetle, jak i w ciemności. Są to nasiona neutralne fotoblastycznie. Przykładem takich nasion są nasiona pomidora czy dyni.

Podsumowując, odpowiedź na pytanie, czy do kiełkowania nasion potrzebne jest światło, zależy od rodzaju nasion.

Longer 13 czerwca 2023

Nie wszystkie nasiona wymagają światła do kiełkowania. Wiele nasion może kiełkować w całkowitej ciemności, a kluczowymi czynnikami są odpowiednia wilgotność, temperatura i dostęp do tlenu. Nasiona takie jak groszek, fasola czy dynia mogą kiełkować pod ziemią, gdzie światło nie dociera. Jednakże, istnieją nasiona, które do kiełkowania potrzebują światła – są to tzw. nasiona światłolubne. Przykłady takich nasion to niektóre rośliny z rodziny astrowatych czy selernowatych. W praktyce ogrodniczej, nasiona światłolubne wysiewa się na powierzchni gleby lub lekko je przykrywa, aby mogły otrzymać wystarczającą ilość światła do zainicjowania procesu kiełkowania. Zatem, zależnie od gatunku rośliny, światło może być wymagane lub nie do kiełkowania nasion.

Frosta 06 grudnia 2023